20 April 2010

Gredelina vallistor?

Med tanke på hur vanligt det tycks vara att fuska och fiffla med rösterna i provvalet inom stockholmsmoderaterna, nya uppgifter framkommer hela tiden, finns det anledning att allvarligt ifrågasätta de fuskmisstänktas demokratisyn. Kanske dags för valsedlar i grälla färger för de moderater som är misstänkta för röstfiffel? Vad säger stockholmsmoderaten Beatrice Ask?

Andra som kommenterat det misstänkta valfusket är Johan Westerholm och Peter Andersson.

No comments:

Post a Comment