22 April 2010

Fullsatt i Hökarängen


Idag var jag i Söderledskyrkan i Hökarängen för att tala inför penionärer i PRO och SKPF. Det var fullsatt! 147 intresserade seniorer som ville diskutera pensionärsskatt, pensioner och åldersdiskriminering.
Jag talade om varför vi socialdemokrater omprövat vår äldrepolitik. Tidigare hade vi alltför stort fokus på vård och omsorg och alltför lite på äldres livskraft, glädje, möjligheter och rätt att bestämma själva. Vår nya äldrepolitiska plattform lyfter fram rätten till arbete och att slippa bli utsliten och diskriminerad, rätten att välja sitt boende, rätten att bestämma över hemtjänstens insatser och satsningar på personalen i omsorgen. Det är så stimulerande att möta dessa kloka och finurliga seniorer. Vi kan inte klara oss utan deras klarsyn!

No comments:

Post a Comment