27 April 2010

Använd resurserna rätt

Idag ger vi rödgröna besked om nya reurser till skolan, vården och omsorgen. Det behövs. Barnens behov eller de gamla och sjukas behov blir inte mindre bara för att vi har en jobbkris. Samtidigt är det viktigt att vi inte nöjer oss med att skjuta till nya resurser, lika viktigt är att se till att alla de pengar som redan satsas i verksamheterna används på rätt sätt. Här finns mycket att göra för att minska byråkrati, väntetid och dubbelarbete liksom att förhindra att pengar rinner iväg i privata fickor eller svarta hål.

Fler som skriver om de rödgrönas besked idag: Johan Westerholm - Röda Berget - Högbergs tankar - HBT-sossen - Peter Andersson.

1 comment: